Soal TPA Bappenas Dan Pembahasannya

By August 8, 2021 Uncategorized
Tes Potensi Akademik Lawan Kata

Soal TPA Bappenas Dan Pembahasannya

 

Soal TPA Bappenas Dan PembahasannyaTes Potensi Akademik ini umumnya memiliki 3 jenis soal. Yaitu, tes verbal atau bahasa, tes numerik atau angka, dan tes logika.

Soal TPA OTO Bappenas Dan Pembahasannya

Cara paling EFEKTIF dan JITU dalam menghadapi TPA Bappenas adalah dengan mempelajari langsung soal-soal sebelumnya. Dengan sering mempelajari dan latihan soal TPA Bappenas kita akan terbiasa melihat bentuk, pola soal TPA Bappenas serta tingkat kesulitannya seperti apa. Berikut akan kami berikan Soal TPA OTO Bappenas Dan Pembahasannya sebagai bahan belajar bagi Anda yang akan mengikuti Tes TPA Bappenas

 1. Lugu

A.Kampungan

B.Bersahaja

C.Sabar

D.Bodoh

E.Penurut

Jawaban :

Bersahaja (B)

Lugu adalah sifat yang tidak banyak tingkah, sewajarnya, apa adanya, bersahaja. (b)

 1. Kesahihan

A.Kebenaran

B.Kematangan

C.Keberlakuan

D.Kesalahan

E.Kemantapan

Jawaban :

Kebenaran (A)

Sahih adalah sah; benar; sempurna; sehat (tiada celanya); pasti. Kesahihan = Kebenaran. (a)

 

 1. Debat

A.Komentar

B.Diskusi

C.Perbantahan

D.Permasalahan

E.Pembicaraan

Jawaban :

Perbantahan (C)

Debat adalah Perbantahan, pertengkaran dengan kata-kata (c)

 

 1. Aksesori

A.Cenderamata

B.Kalung

C.Penghias

D.Perhiasan

E.Suvenir

Jawaban :

Penghias (C)

Aksesori adalah barang/benda yang berfungsi sebagai pelengkap, pemanis, penghias. (c)

 

 1. Insting

A.Jiwa

B.Perasaan

C.Rohani

D.Naluri

E.Hati

Jawaban:

Hati (D)

Insting adalah sesuatu yang dilakukan sesuai kata hati, sinonim dengan naluri, yaitu menurut kata hati.

 

 1. PEMUPUKAN >< . . . . . .

   A.Rehabilitasi

   B.Reboisasi

   C.Penggundulan

   D.Defertilisasi

   E.Renovasi

Jawaban:

Defertilisasi (D)

Pemupukan merupakan perbuatan menyuburkan tanah dengan rabuk (pupuk) dan lawannya adalah keadaan tidak subur (defertilisasi).

 

 1. SIAU >< . . . . . .

   A.Mendidih

   B.Memuai

   C.Membeku

   D.Mencair

   E.Memanas

Jawaban:

Mendidih (A)

Siau bisa diartikan sudah tak panas lagi; dingin kembali. Dan lawannya adalah mendidih.

 

 1. PREMAN >< . . . . . .

   A.Pengawal

   B.Sendiri

   C.Dinas

   D.Mafia

   E.Partikelir

Jawaban:

Dinas (C)

Preman sama dengan partikelir, tidak sedang berdinas, bukan tentara, tidak sedang berseragam, kepunyaan sendiri.

 

 1. HIRAU >< . . . . . .

   A.Lupa

   B.Ingat

   C.Lalai

   D.Kolase

   E.Acuh

Jawaban:

Acuh (E)

Menghiraukan mempunyai lawan mengindahkan; mengacuhkan.

 

 1. OPAS >< . . . . . .

   A.Porter

   B.Komandan

   C.Pesuruh

   D.Pemimpin

   E.Prajurit

Jawaban:

Pemimpin (D)

Pesuruh, tukang jaga, porter mempunyai arti yang sama dengan opas. Jadi lawannya adalah pemimpin.

 

 1. INTENSITAS : FREKUENSI

   A.Hadiah : Pengabdian

   B.Penghargaan : Penghormatan

   C.Jauh : Jarak

   D.Jumlah : Total

   E.Hak : Kewajiban

Jawaban:

Penghargaan : Penghormatan (B)

Intensitas mempunyai makna hampir sama dengan frekuensi, begitu pula dengan penghargaan yang mempunyai makna hampir sama dengan penghormatan.

 

 1. MODERN : TRADISIONAL

A.Roket : Rudal Scud

B.Ferrari : Fiat

C.Pesawat : Sepeda Motor

D.Mobil : Pedati

E.TV : VCD Player

Jawaban:

Mobil : Pedati (D)

Alat  moderen dan alat tradisional adalah mobil dan pedati. (D) Semua alat lain yang disebutkan adalah moderen.

 

 1. INDONESIA : BELANDA

A.Malaysia : Inggris

B.India : Spanyol

C.Australia : Selandia Baru

D.Singapura : China

E.Brunei Darussalam : Timor Leste

Jawaban:

Malaysia : Inggris (A)

Indonesia pernah dijajah oleh Belanda. Dan Malaysia pernah dijajah oleh Inggris. (A)

 

 1. KARNIVORA : SINGA

A.Reptilia : Buaya

B.Manusia : Omnivora

C.Herbivora : Sapi

D.Omnivora : Harimau

E.Herbivora : Omnivora

Jawaban:

Herbivora : Sapi (C)

Salah satu jenis karnivora (pemakan daging) adalah singa. Pilihan B tidak sepadan dengan urutan pertanyaan (Jenis : Contoh, bukan Contoh : Jenis). Jadi pilihan B kurang tepat, meskipun benar manusia adalah omnivora.  Sedangkan salah satu jenis herbivora (pemakan tumbuhan) adalah sapi. Jadi, pilihan yang benar dan tepat adalah (C)

 

 1. NORWEGIA : LUXEMBURG

A.Vietnam : Indonesia

B.Australia : Inggris

C.Brazil : Spanyol

D.Iraq : Australia

E.Chili : China

Jawaban:

Vietnam : Indonesia (A)

Norwegia dan Luxemburg adalah dua negara yang sama-sama berada di benua Eropa. Vietnam dan Indonesia adalah dua negara yang sama-sama berada di benua Asia.

 

 1. 32+ 52 + 72 = …..

A.83
B.74
C.66
D.61
E.69

Jawaban:
Pembahasan:
3 2 + 5 2 + 7 2 = …..
9 + 25 + 49 = 83
Jadi, jawaban yang tepat adalah 83 (A)

 

 1. 356 – 72 : 2 + 5 x 9 = …..

A.334
B.391
C.386
D.385
E.365

Jawaban:
Pembahasan :
356 – 72 : 2 + 5 x 9 = …..
356 – (72 : 2) + (5 x 9) = …..
356 – 36 + 45 = 365
Jadi, jawaban yang tepat adalah 365  (E)

 

 1. 201 x 3 + y = 3.230

Nilai y yang tepat adalah …..

A.2.834
B.2.627
C.3.012
D.2.246
E.2.476

Jawaban:
Pembahasan :
210 x 3 + y = 3.230
603 + y = 3.230
y = 3.230 – 603
y = 2.627
Jadi, jawaban yang tepat adalah 2.627 (B)

 

 1. 5 x a x 14 = 6 x 7 x 4

Nilai a yang tepat adalah …..

A.24
B.18
C.21
D.22
E.36

Jawaban:
Pembahasan :
5 x a x 14 = 6 x 70 x 4
a x 70 = 6 x 70 x 4
a = 6 x 4
a = 24
Jadi, jawaban yang tepat dalah 24 (A)

 

 1. ½ + 5x = 30

Maka nilai x adalah …..

A.6,3
B.7,5
C.5,9
D.4,9
E.10,5

Jawaban:

½ + 5x = 30

5x = 30 – 1/2
5x = 29,5
x = 29,5 : 5
x = 5,9  (C)

 

 1. 18, 23, 19,  25,  22,  29  …,  …

A.25 dan 34

B.23 dan 33

C.27 dan 35

D.25 dan 35

E.24 dan 32

Jawaban:

Terdapat dua pola yang berlaku:

Pola pertama ditambahkan dengan bilangan ganjil yang berurutan naik.

18 + 1 = 19

19 + 3 = 22

22 + 5 = 27

Pola kedua ditambahkan dengan bilangan genap berurut naik.

23 + 2 = 25

25 + 4 = 29

29 + 6 = 35

Jadi jawaban yang tepat adalah 27 dan 35. Jawaban : C

 

 1. 30, 32, 33,  35,  42,  48,  …,   …,  63

A.40 dan 52

B.54 dan 60

C.42 dan 52

D.55 dan 59

E.50 dan 60

Jawaban:

Terdapat tiga pola:

Pola pertama ditambahkan 5,

30 + 5 = 35

35 + 5 + 40

Pola yang kedua ditambahkan 10,

32 + 10 = 42

42 + 14 = 52

Pola yang ketiga ditambahkan 15,

33 + 15 = 48

48 + 15 = 63

Jadi, jawaban yang tepat adalah 40 dan 52. Jawaban A

 

 1. 142 + 77 = 82 + A

Nilai A yang tepat adalah …..

A.142
B.137
C.135
D.113
E.156

Jawaban:
142 + 77 = 82 + A
219 = 82 + A
A = 219 – 82
A = 137
Jadi, jawaban yang tepat adalah 137 (B)

 

 1. Tidak ada pemalas yang sukses. Semua yang sukses sejahtera hidupnya. Jadi . . .

A.Sebagian pemalas tidak sukses.

B.Tidak ada pemalas yang sejahtera hidupnya.

C.Semua pemalas sukses.

D.Sebagian yang sejahtera hidupnya bukan pemalas.

E.Semua pemalas sejahtera hidupnya

Jawaban:

Sebagian yang sejahtera hidupnya bukan pemalas (D)

 

 1. Semua yang memabukkan adalah haram. Alchohol adalah minuman yang memabukkan. Jadi . . .

A.Sebagian Alchohol memabukkan.

B.Sebagian Alchohol haram.

C.Semua Alchohol memabukkan.

D.Alchohol tidak haram.

E.Alchohol haram

Jawaban:

Alchohol haram (E)

 

 1. Toni adalah orang desa. Toni bekerja sebagai buruh di sebuah pabrik. Banyak buruh-buruh yang malas. Malik adalah teman Toni. Jadi . . . .

A.Malik mungkin sedesa dengan Toni.

B.Teman-teman Toni semuanya malas.

C.Malik adalah orang kota.

D.Malik itu malas.

E.Toni itu malas.

Jawaban:

Malik mungkin sedesa dengan Toni (A)

 

 1. Semua orang tua menyayangi anaknya. Sebagian guru menyayangi anaknya. Jadi . . . .

A.Sebagian orang tua menyayangi anaknya.

B.Sebagian guru adalah orang tua.

C.Semua guru menyayangi anaknya.

D.Semua orang tua adalah guru.

E.Semua guru adalah orang tua.

Jawaban:

Sebagian guru adalah orang tua (B)

 

 1. Semua kendaraan berbahan bakar bensin. Tak sebuah motor pun berbahan bakar bensin. Jadi . . . .

A.Kendaraan berbahan bakar bensin adalah motor.

B.Tak sebuah motor pun adalah kendaraan berbahan bakar bensin.

C.Semua kendaraan berbahan bakar bensin adalah motor.

D.Motor adalah kendaraan berbahan bakar bensin.

E.Semua kendaraan adalah motor.

Jawaban:

Tak sebuah motor pun adalah kendaraan berbahan bakar bensin (B)

 

 1. Semua mamalia tidak bertelur dan semua yang bertelur adalah hewan. Jadi . . . .

A.Ikan paus adalah mamalia.

B.Mamalia bisa saja bertelur.

C.Hewan yang bertelur adalah mamalia.

D.Ada hewan yang tidak bertelur.

E.Mamalia bukan hewan.

Jawaban:

Ada hewan yang tidak bertelur (D)

 

 1. Semua burung bernapas dengan paru-paru. Semua merpati adalah burung. Jadi . . .

A.Semua merpati tidak bernapas dengan paru-paru.

B.Semua merpati bernapas dengan paru-paru.

C.Tidak semua merpati bernapas dengan paru-paru.

D.Sebagian merpati adalah burung.

E.Sebagian merpati bernapas dengan paru-paru.

Jawaban:

Semua merpati bernapas dengan paru-paru (B)

 

Itulah beberapa Soal TPA Bappenas Dan Pembahasannya. Mudah bukan ?? Sudah ada gambarannya ketika nanti ujian ?? Jika Anda rajin berlatih, rajin mengerjakan soal, pasti mengerjakannya dengan mudah. Semoga sukses …

PUSAT PELATIHAN TPA

Info lebih lanjut silahkan hubungi via WhatsApp

Soal TPA Bappenas Dan Pembahasannya

Leave a Reply

*

×

Halo 

untuk pendaftaran FREE Mini Try Out - TPA Bappenas, silahkan klik DISINI
× GRATIS Mini Try Out Bappenas